> Historiek
> Ervaring
> Personeel

> Certificaten, normen en
officiële goedkeuringen

 

 
  
   
  • Historiek

Het bedrijf CERAMAT wordt momenteel geleid door Joël BERTRAND.

De heer Bertrand vertegenwoordigt de vijfde generatie van vader op zoon die in de keramiekindustrie werkt en dit sinds 1850.

Inderdaad, zijn grootvader Pierre-Henri BERTRAND (afkomstig van Châtelet-Bouffioulx) vestigde zich rond 1850 te Hanzinne voor het vervaardigen van dakpannen in gebakken klei. Alles wijst erop dat deze laatste afstamde van een grote familie die sinds lange tijd werkzaam was in de regionale keramiekindustrie. Inderdaad, de naam BERTRAND duikt verscheidene malen op in de registers van het ambacht sinds de zestiende eeuw.

In 1987 werd een volledig nieuwe productieafdeling gebouwd in de industriezone van Mettet, op zo´n 10 km van het oude bedrijf. De bouw van deze moderne productieplant was noodzakelijk om de productiekwaliteit van de oude producten te blijven waarborgen en die van nieuwe producten in zandsteen (grès) verder te blijven ontwikkelen.